Centralne Repozytorium Kas

Kluczową rolę w nowym systemie fiskalizacji odgrywa Centralne Repozytorium Kas. Jest ono nadzorowane przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Mowa o serwerach, do których trafiają dane o prowadzonej ewidencji obrotu oraz inne, niezbędne informacje. Umożliwia to połączenie internetowe – przewodowe lub bezprzewodowe – między urządzeniami rejestrującymi i Centralnym Repozytorium Kas.

Kasa rejestrująca Posnet Mobile Online

Nie ulega wątpliwości, że proces wdrażania zaawansowanego systemu teleinformatycznego niesie za sobą zmiany w branży fiskalnej o charakterze generalnym. Wymagał solidnej podstawy prawnej w postaci nowelizacji ustawy o VAT i aktualnych Rozporządzeń. Zaszła również konieczność zastosowania przez podatników technologii nowego typu, czyli urządzeń rejestrujących komunikujących się z Centralnym Repozytorium Kas….

Read More
Terminal akceptujący płatności elektroniczne

Tak naprawdę trudno mówić o popularności kas czy drukarek fiskalnych, skoro wynika ona z obowiązujących przepisów, którym często podlegają polscy przedsiębiorcy. Co innego jednak w przypadku konkretnych grup urządzeń peryferyjnych. Stosowanie ich nie jest zawarte w wymogach, jednak podatnicy i tak chętnie sięgają po nie, by jeszcze bardziej usprawnić pracę…

Read More