Książka serwisowa – jaki jest charakter tego dokumentu?

Kasa fiskalna Emar Solo Bis

Swego czasu pisaliśmy ogólnie na temat obowiązków podatników, którzy muszą rejestrować obrót ze sprzedaży towarów lub usług za pomocą urządzenia fiskalnego. Niemniej, do niektórych tematów warto wracać, traktować je osobno oraz dopowiedzieć w ich kontekście kilka słów, by następni przedsiębiorcy mogli pozbyć się kilku dylematów na początku swojej „przygody” z technologiami sprzedaży. A zatem – pomówmy teraz o konkretnej kwestii, jaką jest książka serwisowa

Książka serwisowa – co to właściwie jest?

Bardzo często można spotkać się z określeniem, które – trzeba to przyznać – bardzo dobrze oddaje sens książki serwisowej. Mówi się o niej bowiem jako o swoistym „paszporcie”, przyznawanym każdemu urządzeniu rejestrującemu. Dokładnie: bez względu na to, jaki model kasy lub drukarki fiskalnej zakupimy, otrzymamy książkę serwisową. I bynajmniej, nie jest to „jakiś tam plik karteczek”. To bardzo ważny dokument, w którym znajdziemy wszelkie najważniejsze informacje, związane z naszym urządzeniem: jego model i nazwę, numer unikatowy i fabryczny, a także dane producenta, firmy odpowiedzialnej za fiskalizację oraz serwisantów – głównego i rezerwowego.

Oczywiście, to nie wszystko. W końcu książka serwisowa czemuś służy. Jakie jest jej zastosowanie? Otóż znajduje się w niej cała „historia” urządzenia rejestrującego, a konkretnie informacje o wszystkich przeglądach technicznych, naprawach oraz innych interwencjach, w jakich ono brało udział. Stosownych wpisy do tego dokumentu wykonują upoważnieni serwisanci z firmy opiekującej się naszą kasą lub drukarką fiskalną (najczęściej to ta sama firma, u której zakupiliśmy dany model).

Przechowywanie książki serwisowej oraz kilka słów o jej braku…

Jak widać, książka serwisowa to bardzo ważny przedmiot, zapewniający o prawidłowym funkcjonowaniu naszego urządzenia rejestrującego. Dodatkowo, stanowi część ogólnej dokumentacji, potwierdzającej to, że w odpowiedni sposób prowadzimy ewidencję obrotu. Dlatego z książką serwisową wiążą się konkretne wymogi, np. dotyczące jej przechowywania. Musi ona bowiem zawsze znajdować się w miejscu instalacji i pracy urządzenia fiskalnego, do którego jest przypisana. Czemu? Ponieważ – to kolejny obowiązek podatnika – musimy ją okazać na każdą prośbę przybyłych, uprawnionych serwisantów lub przedstawicieli organów skarbowych.

Jeśli nie możemy okazać dokumentu – został zgubiony, uległ zniszczeniu bądź po prostu znajduje się gdzie indziej – wtedy powinniśmy się liczyć, że mogą nas spotkać nieprzyjemne konsekwencje. Jest tak, ponieważ brak książki serwisowej zwyczajnie oznacza złamanie obowiązujących przepisów. Jakie to potrafią być skutki? Np. podważenie prawidłowości rejestrowania obrotu, konieczność zwrotu ulgi za zakup urządzenia fiskalnego czy też odmowa ze strony serwisu na dalsze naprawy i konserwacje naszego modelu.

Co zatem należy zrobić, jeśli okoliczności sprawiły, że nie posiadamy książki serwisowej? Przede wszystkim, trzeba niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwy Urząd Skarbowy. Następnie zgłosić się z pisemną prośbą do producenta o wydanie duplikatu książki serwisowej.

1 Comment

  1. cale szczescie ja nigdy nie mialem problemow z tym dokumentem…

    Odpowiedz

Your email address will not be published.

Rusz głową: *