Sprawdzamy aktualne informacje na temat przeglądów technicznych!

Kasa fiskalna Novitus Mała Online

Zaistnienie systemu online oraz urządzeń fiskalnych nowej generacji nie byłoby możliwe, gdyby nie pojawienie się odpowiednich, szeroko zakrojonych przepisów. Ale co więcej, nie odnoszą się one jedynie do charakteru wprowadzanego, zaawansowanego systemu teleinformatycznego. W nich znajdziemy istotne szczegóły prawne, precyzujące podstawowe zobowiązania przedsiębiorców korzystających z kas i drukarek rejestrujących. Z czego konkretnie powinni zadawać sobie sprawę użytkownicy urządzeń fiskalnych w kwestii przeprowadzania przeglądów technicznych?

Nowe szczegóły odnośnie przeglądów technicznych urządzeń fiskalnych

Kwestia poruszana w tym wpisie absolutnie nie jest niczym nowym. Przedsiębiorcy użytkujący już kasy i drukarki fiskalne doskonale zdają sobie z niej sprawę. Ci, którzy dopiero nabywają tego typu technologie sprzedaży – szybko się z nią zapoznają. Rzecz w tym, że sprawa przeglądów technicznych kas i drukarek fiskalnych należy do podstawowych obowiązków korzystających z nich podatników. Zgodnie z funkcjonującymi od dawna przepisami, każde urządzenie rejestrujące, stosowane do prowadzenia ewidencji obrotu, musi przechodzić taką kontrolę nie rzadziej, niż co 2 lata. Istnieje za to możliwość wykonywania przeglądu technicznego częściej, np. co roku. Jednak przekroczenie terminu wskazanego w przepisach oznacza ich złamanie, co może wiązać się z przykrymi konsekwencjami.

M.in. tę kwestię precyzują najnowsze przepisy, które, choć zaistniały niejako „towarzysząc” regulacjom prawnym, służącym wprowadzeniu systemu fiskalizacji online – w rzeczywistości mają szerszy zakres i dotyczą różnych aspektów (takich jak instalacja urządzeń rejestrujących online, wystawianie raportów dobowych i miesięcznych czy właśnie przeglądy techniczne). Odpowiedzialność za zrealizowanie kontroli serwisowej użytkowanej kasy bądź drukarki we właściwym czasie spoczywa na podatniku. Jeśli nie zadba on o wykonanie przeglądu w wymaganym terminie, grozi mu mandat w wysokości 300 zł. Zostaje on nałożony przez naczelnika właściwego dla danego przedsiębiorstwa urzędu skarbowego. Podatnik ma obowiązek uiszczenia kwoty wynikającej z grzywny w terminie 14 dni, licząc od daty uzyskania informacji o nałożeniu kary. Powinien to zrobić za pomocą przelewu na numer rachunku wskazany przez urząd skarbowy. A także pamiętać, że nawet o opłaceniu kary ma on obowiązek zadbać o wykonanie przeglądu technicznego.

Przepisy wspominają też o innych okolicznościach, kiedy przeprowadzenie takiej kontroli serwisowej staje się obowiązkowe. Dotyczy to ponownego wynajęcia bądź leasingu urządzenia rejestrującego, a także wznowienia działalności na rzecz klientów indywidualnych. Co to znaczy? Zanim dojdzie do ponownego rejestrowania sprzedaży towarów lub usług oraz wystawiania paragonów dla klientów, wpierw użytkowana w tym celu kasa lub drukarka fiskalna również powinna przejść przegląd techniczny.

Przegląd techniczny – co się kryje pod tym pojęciem?

Tak jak już wspomnieliśmy, opisywane kontrole serwisowe to nie zalecenie, a wymóg. Kryteria ich zlecenia i przeprowadzania ujęte są w obowiązujących przepisach. Przeglądy serwisowe mają na celu zapewnienie, że ewentualne nieprawidłowości w prowadzonej ewidencji nie wynikają z problemów technicznych urządzenia rejestrującego. Zapisy w książce serwisowej, dotyczące tych cyklicznych weryfikacji, stanowią uzupełnienie dokumentacji poświadczającej zgodną z prawem sprzedaż towarów bądź usług.

Taką kontrolą zajmuje się serwisant posiadający odpowiednie do tego uprawnienia. Dokładnie sprawdza stan urządzenia rejestrującego (kondycję jego obudowy, plomb, poszczególnych elementów) oraz weryfikuje, czy funkcjonuje ono prawidłowo. Mowa tu począwszy od takich podzespołów, jak mechanizm drukujący, akumulator czy wyświetlacze, a skończywszy na takich, jak moduł fiskalny. Po wykonaniu niezbędnych czynności, wyniki kontroli dokumentuje w książce serwisowej danej kasy lub drukarki rejestrującej.

Biorąc pod uwagę zakres działań, jakie są podejmowane w ramach przeglądu technicznego, warto spojrzeć na tę kwestię też z drugiej strony. A mianowicie – że służy ona przedsiębiorcy. Dzięki systematycznym kontrolom serwisowym podatnik zyskuje większą pewność, że podczas pracy nie zaskoczy go nagła awaria urządzenia. A ta, jak wiadomo, w przypadku nieposiadania np. rezerwowej kasy fiskalnej, zwykle oznacza przymus zatrzymania sprzedaży towarów lub usług, co bezpośrednio przekłada się na straty finansowe.

1 Comment

  1. uff na szczeście te nowe okoliczności mnie nie dotyczą, ani kwestia kar (pilnuję przeglądów technicznych), ani wznawianie działalności i pozostałe sytuacje 🙂 ale tekst dobry 🙂

    Odpowiedz

Your email address will not be published.

Rusz głową: *