faktura uproszczona

Faktura uproszczona, zawiera znacznie mniej danych niż pełna faktura.
Zakres danych na fakturze uproszczonej zawiera datę, kolejny numer, imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz jego adres, numery NIP sprzedawcy i nabywcy. Fakturą uproszczoną jest też paragon fiskalny, na którym w trakcie sprzedaży dodano NIP nabywcy.

Kasa fiskalna Novitus Sento Online

Od 1 styczna 2020 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące wpisywania na paragonie NIP-u nabywcy. Jeśli kupujący nie poda go podczas dokonywania transakcji, nie będzie mógł otrzymać do paragonu faktury VAT. Co jednak w sytuacji, w której sprzedawca pracuje na kasie rejestrującej bez funkcji dodawania NIP-u?

Read More