pomyłka na paragonie

Pomyłka na paragonie może zdarzyć się każdemu przedsiębiorcy. Musi on jednak w takich okolicznościach podjąć odpowiednie kroki, gdyż z pamięci urządzenia fiskalnego nie da się „wymazać” błędnie wystawionego dokumentu, zaś klientowi trzeba ostatecznie przekazać poprawny wydruk. Jeśli dojdzie do pomyłki na paragonie, takie zdarzenie trzeba odnotować we wpisie należącym do osobnej ewidencji.

Elzab K10 Online - mobilna kasa fiskalna

Ewidencjonowanie obrotu w zasadniczej mierze opiera się na sporządzaniu i przechowywaniu dokumentacji potwierdzającej zgodne z przepisami rejestrowanie sprzedaży i odprowadzanie należnych podatków. Oczywiste jest więc, że we wspomnianej dokumentacji wszystko musi się zgadzać. Istotną rolę w tym zakresie odgrywają choćby obowiązkowe paragony fiskalne, wystawiane dla klientów przy każdej transakcji, zrealizowanej…

Read More