ustawowa ulga

Ustawowa ulga przewidziana jest dla przedsiębiorców dokonujących zakupu pierwszego urządzenia rejestrującego. Może wynieść maksymalnie 90% wartości danej kasy lub drukarki, ale nie więcej jak 700 zł. Dziś jednak z ustawowej ulgi skorzystają osoby nabywające pierwsze urządzenie rejestrujące online bądź zobowiązane do wcześniejszej wymiany dotychczas stosowanych modeli na te współpracujące z CRK.

Kasa rejestrująca Posnet Mobile Online

Nie ulega wątpliwości, że proces wdrażania zaawansowanego systemu teleinformatycznego niesie za sobą zmiany w branży fiskalnej o charakterze generalnym. Wymagał solidnej podstawy prawnej w postaci nowelizacji ustawy o VAT i aktualnych Rozporządzeń. Zaszła również konieczność zastosowania przez podatników technologii nowego typu, czyli urządzeń rejestrujących komunikujących się z Centralnym Repozytorium Kas….

Read More