zwrot za zakup urządzenia fiskalnego

Czym jest zwrot za zakup urządzenia fiskalnego? To ustawowa ulga, która od wielu lat przysługuje przedsiębiorcom nabywającym pierwsze kasy lub drukarki rejestrujące. Jej wysokość wynosi maksymalnie 90% wartości wdrażanego modelu, jednak nie więcej niż 700 zł. Ponadto, obecnie prawo do zwrotu za zakup urządzenia fiskalnego występuje w sytuacji nabycia kasy lub drukarki rejestrującej online.

Kasa rejestrująca Posnet Mobile Online

Nie ulega wątpliwości, że proces wdrażania zaawansowanego systemu teleinformatycznego niesie za sobą zmiany w branży fiskalnej o charakterze generalnym. Wymagał solidnej podstawy prawnej w postaci nowelizacji ustawy o VAT i aktualnych Rozporządzeń. Zaszła również konieczność zastosowania przez podatników technologii nowego typu, czyli urządzeń rejestrujących komunikujących się z Centralnym Repozytorium Kas….

Read More